Card visit Công ty CP Văn hóa – Giáo dục Edumisa

– Kích thước: 90mm x 55mm
– Chất liệu: Giấy C300 Pindo
– Quy cách: In offset 4 màu 2 mặt, Gia công cán mờ 2 mặt, xén thành phẩm, đóng hộp nhựa

 

Danh mục: