Card visit Công ty Fujiaire Việt Nam

– Kích thước: 90mm x 50mm
– Chất liệu: Giấy ánh trai nhập ngoại
– Quy cách: in offset 4 màu, gia công xén thành phẩm đóng hộp

 

Danh mục: