Card visit Cty TNHH Du lịch & thương mại Mặt trời Phương Nam

– Kích thước 90mm x 55mm, chất liệu giấy C300, in offset 4 màu, 2 mặt, gia công cán mờ 2 mặt, xén thành phẩm, hộp nhựa.

– Kích thước 90mm x 55mm, chất liệu giấy mỹ thuật, in trên công  nghệ in kỹ thuật số gia công xén thành phẩm.

 

Danh mục: