Card visit Khách sạn Ngày Mới Sapa

– Kích thước: 90mm x 55mm
– Chất liệu:  Giấy C300 Pindo
– Quy cách: In Offset, cán mờ, xén thành phẩm, đóng hộp nhựa cứng

 

Danh mục: