Card visit Khách sạn The View Hotel

– Kích thước: 90mm x 55mm
– Chất liệu: Giấy C300 pindo
– Quy cách: In offset 4 màu 2 mặt, gia công cán mờ, xén thành phẩm, đóng họp nhựa cứng

 

Danh mục: